• Trang Chủ
 • Giới thiệu
 • Lịch sử

Lịch sử

Giao ước mới được lập bởi Đức Chúa Giêsu Christ

Lẽ thật Giao ước mới được thiết lập vào buổi tối tiệc thánh Lễ Vượt Qua ngay trước khi Đức Chúa Giêsu Christ hi sinh trên thập tự giá. Và đã được giữ cho đến năm 167. Tuy nhiên Hội thánh bị sụp đổ và không những Giao ước mới bị coi là tà đạo và bị đàn áp trong nhà thờ, nên không thể tiếp tục giữ gìn một cách tự nhiên.
Giáo viên An Sang Hồng đã chịu phép bắp têm bằng cách ngâm mình Vào tháng 11 năm 1953: đến kỳ của lời tiên tri Giáo viên An Sang Hồng bắt đầu khôi phục lại lẽ thật Hội thánh sơ khai và Giao ước mới. Vào ngày 24 tháng 3 năm 1962: có 23 người tin theo đã tham dự buổi thờ phượng đầu tiên trong ngày Sabat tại nhà ông Kim ở Wooil-Dong, Haewoondae

 • Tháng 10 năm 1964: Hội thánh giữ Đại lễ chuộc tội.
 • Ngày 25 tháng 4 năm 1964: thành lập Hội thánh Gwangan.
 • Ngày 25 tháng 4 năm 1964: thành lập Hội thánh Suncheon.
 • Ngày 16 tháng 4 năm 1965: thành lập Hội thánh Pohang.
 • Ngày 2 tháng 6 năm 1968: thành lập Hội thánh Jinju.
 • Ngày 31 tháng 3 năm 1969: thành lập Hội thánh Poongi.
 • Ngày 25 tháng 3 năm 1972: thành lập Hội thánh Seoul.
 • Ngày 4 tháng 7 năm 1972: thành lập Hội thánh Jindo.
 • Tháng 4 năm 1981: thành lập Hội thánh Ulsan.
 • Tháng 4 năm 1981: thành lập Hội thánh Gwangju.
 • Tháng 12 năm 1983: thành lập hội thánh Daegu.
 • Tháng 2 năm 1985, Giáo viên An Sang Hồng qua đời.
 • Năm 1985: Hội thánh tách ra thành, Hội thánh của Đức Chúa Trời Giao ước mới và Hội thánh của Đức Chúa Trời nhân chứng An Sang Hồng (Hội thánh của Đức Chúa Trời hiệp hội truyền giáo Tin lành thế giới)
 • Tháng 4 năm 1986: Hội thánh Ansan thành lập.
 • Tháng 5 năm 2005: Hội thánh Songpa thành lập.